|
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)
Soukromý pilot letounů - PPL(A) PDF Tisk Email

Cíl kurzu

Cílem kursu soukromého pilota letounů je vycvičit žadatele na úroveň způsobilosti v technice pilotáže a v obsluze jednopilotních letounů z hlediska teoretických znalostí i praktických dovedností tak, aby byl schopen létat bezpečně a účinně podle pravidel letu za viditelnosti a vyhověl požadavkům držitele kvalifikace PPL.

Vstupní požadavky

 • Žadatel o PPL musí mít platné potvrzení zdravotní způsobilosti 1. nebo 2.třídy - vstupní prohlídka v Ústavu leteckého zdravotnictví nebo u pověřeného lékaře.
 • Minimální věk uchazeče o zařazení do výcviku 16 let.
 • Minimální věk žadatele pro vykonání zkoušky PPL 17 let

Výcvikový program

Po splnění vstupních požadavků je možno zahájit výcvikový kurz,který se skládá z teoretické výuky a praktického výcviku. Teoretická část obsahuje zejména předměty

 • letecký zákon
 • všeobecné znalosti letadla
 • plánování a provedení letu
 • lidská výkonnost
 • meteorologie
 • navigace
 • provozní postupy
 • základy letu a spojení

Žák absolvuje část předmětů před zahájením praktického výcviku a zbytek v průběhu praktického výcviku. Je také důležité věnovat čas samostudiu.

Praktická část létání obsahuje 45 letových hodin.Výcvik probíhá na letounu Cessna 172 N  nebo na letounu Zlín Z-43, nebo na letounu Z 226 MS, nebo kombinací těchto typů. Výcvik probíhá na našem letišti ve Zbraslavicích,ale i na jiných letištích.Naučíte se létat i na řízená letiště jako je Praha-Ruzyně,Brno-Tuřany či Karlovy Vary. Délka praktického výcviku je dána Vašimi časovými možnostmi a přízni počasí,ale můžeme říci,že jste schopni zvládnout praktickou část výcviku za cca 20 tzv. letových dnů.

Zkoušky

Teoretickou zkoušku může žák vykonat již v průběhu praktického výcviku.Zkouška se provádí na Úřadu pro civilní letectví v Praze a je složena z devíti předmětů.Každý test musí být proveden minimálně 75% úspěšností během 12 měsíců.

Praktická část může být provedena po úspěšném složení teoretické zkoušky.Praktická část se skládá z techniky pilotáže letadla a z traťového navigačního letu.Po složení zkoušky žák obdrží licenci soukromého pilota letounů s mezinárodní platností.

Zápočty předchozí praxe

Pro držitele platné licence na vrtulníky, ultralighty s pevnými křídly a aerodynamickým řízením ve všech třech osách, dále pro kluzáky, motorizované nebo motorové kluzáky, může být započítáno 10 % jejich celkové letové doby ve funkci velícího pilota takového letadla, nejvýše však 10 hodin, do celkového počtu letových hodin k získání PPL(A).

Cena

Cena výcviku PPL (A)dle typů
osnova 45 letových hodin

Cessna 172 N

Zlín Z-43

Teoretická příprava pilotů

ZDARMA

ZDARMA

Přistávací poplatky LKZB

ZDARMA

ZDARMA

Cena letové hodiny bez DPH

2 645,-

2 975,-

Poplatek za instruktora (33 hod. ze 45 hod)  

400,- /h

400,- /h

Cena výcviku bez DPH

132 225,-

147 075,-

Koncová cena výcviku s DPH 21%

159 992,-

177 960,-

Přistávací poplatky cizích letišť nejsou zahrnuty v ceně.


Platební podmínky

Částku za výcvik nepožadujeme celou předem, ale před letem nebo letovým dnem by frekventant měl mít složenou zálohu potřebnou na let nebo letový den.
Platby jsou přijímány v hotovosti nebo bankovním převodem na základě vystavených faktur.
Výcvik je možné fakturovat i aeroklubům či jiným provozovatelům, kteří si u naší školy výcvik svých pilotů objednávají.

 

Partneři

Kontakt

Kontakt2

Partneři

RocketTheme Joomla Templates