|
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)
Výcvik letového instruktora-FI(A) pro MEP PDF Tisk Email

Cíl kurzu

Cílem výcviku rozšíření kvalifikace letového instruktora je vycvičit žadatele,tak aby mohl poskytovat výcvik na vícemotorových (ME) jednopilotních (SPA) letounech.

Vstupní požadavky

  • Žadatel o FI(A) pro MEP musí mít platné potvrzení zdravotní způsobilosti 1. nebo 2.třídy
  • Musí být držitelem platné kvalifikace FI(A).
  • Dále musí mít nalétáno minimálně 500 letových hodin a nalétáno alespoň 30 hodin jako PIC na vicemotorovém letounu příslušného typu nebo třídy před zahájením kurzu.

Výcvikový program

Po splnění vstupních požadavků je možno zahájit výcvikový kurz,který se skládá z teoretické výuky a praktického výcviku.

Teoretická část obsahuje cca 20 hodin, které pilot-žák absolvuje před létáním a během létání.

Praktická část létání obsahuje 5 letových hodin.Výcvik probíhá na letounu L-200 Morava nebo DA-42.

Zkoušky

Teoretická zkouška není vyžadována.Pouze ústní,která probíhá těsně před zahájením praktické zkoušky.

Praktická část trvá cca 45-60 minut letu a musí být provedena examinátorem z Úřadu pro civilní letectví.

Cena

Na vyžádání.

Platební podmínky

Částku za výcvik nepožadujeme celou předem, ale před letem nebo letovým dnem by frekventant měl mít složenou zálohu potřebnou na let nebo letový den.
Platby jsou přijímány v hotovosti nebo bankovním převodem na základě vystavených faktur.
Výcvik je možné fakturovat i aeroklubům či jiným provozovatelům, kteří si u naší školy výcvik svých pilotů objednávají.

 

Partneři

Kontakt

Kontakt2

Partneři

RocketTheme Joomla Templates