|
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)
Obchodní pilot letounů - CPL(A) PDF Tisk Email

Cíl kurzu

Cílem modulového kursu CPL(A) je vycvičit piloty držitele PPL(A) na úroveň odborné způsobilosti nezbytnou pro vydání CPL(A) .

S přihlédnutím k jakýmkoliv jiným podmínkám, specifikovaným v předpisech JAR, umožňují tato práva držiteli CPL(A):

 1. využívat všechna práva držitele PPL(A)
 2. vykonávat funkci velícího pilota letounu, nebo 2. pilota kteréhokoliv letounu nasazeného na lety jiné než v obchodní letecké dopravě
 3. vykonávat funkci velícího pilota kteréhokoliv jednopilotního letounu v obchodní letecké dopravě;
 4. vykonávat funkci 2. pilota v obchodní letecké dopravě

 

Vstupní požadavky

 • Žadatel o CPL(A) musí mít platné zdravotní osvědčení I. třídy
 • Minimální věk uchazeče o zařazení do výcviku 18 let.
 • Minimální věk žadatele pro vykonání zkoušky CPL 18 let
 • Před zahájením kursu musí žadatel být držitelem PPL(A) a jeho celkový nálet musí činit minimálně 150 letových hodin.

Výcvikový program

Po splnění vstupních požadavků je možno zahájit výcvikový kurz,který se skládá z teoretické výuky a praktického výcviku.

Osnovy teoretické výuky jsou stanoveny na 200 hodin, případně výuka může být součástí teoretického kurzu ATPL v délce 650 hodin nebo zkráceného ATPL v délce 450 hodin, v případě, že jste držitelem kvalifikace létání podle přístrojů.

Praktická část létání obsahuje 25 letových hodin.Pro držitele kvalifikace IR(A) je osnova zkrácena na 15 letových hodin.

Zkoušky

Teoretickou zkoušku může žák vykonat již v průběhu praktického výcviku.Zkouška se provádí na Úřadě pro civilní letectví v Praze.Každý test musí být proveden s minimálně 75% úspěšností.

Praktická část může být provedena po úspěšném složení teoretické zkoušky.Praktická část se skládá z techniky pilotáže letadla a z traťového navigačního letu(zpravidla na letiště Praha-Ruzyně). Před zkouškou dovednosti musí mít žák nálet 200 hodin, z toho 100 hodin jako velitel letadla zahrnující 20 hodin přeletů jako velitel letadla a musí být držitelem kvalifikace pro lety v noci (NIGHT).

Zápočty předchozí praxe

Žadatel o CPL(A) musel nalétat jako pilot letounů s osvědčením letové způsobilosti vydaným nebo uznaným členským státem JAA alespoň 200 letových hodin.

Z 200 letových hodin může být :

 • 10 hodin přístrojové pozemní doby
 • 30 hodin ve funkci velícího pilota vlastnícího PPL(H)
 • 100 hodin z uvedených 200 hodin může být nalétáno na vrtulnících ve funkci velícího pilota majícího CPL(H)
 • 30 hodin ve funkci velícího pilota na turistických motorových kluzácích nebo kluzácích
 • Pro držitele kvalifikace IR(A) je osnova modulového výcviku zkrácena na 15 letových hodin.

Cena výcviku - používáme letouny typů Cessna 172, Z-43, Z226MS, L-40 Metasokol, DA-42, L 200A, L200D

Minimálně 5 letových hodin musí být nalétáno na tzv. komplexním letounu, tedy 4 místa, stavitelná vrtule, zatahovací podvozek (L-40, DA-42, L200)

Výsledná cena výcviku závisí na použité kombinaci typů a letových hodin ve výcviku.

Tabulka obsahuje ceny letových hodin jednotlivých typů a nejčastěji použité kombinace našimi frekventanty.

Cena výcviku CPL (A) dle typů
25 hodin

   

 

 

 Kombinace typů (v pořadí 20 hod. + 5 hod.)

C 172 + L-40

Z-43 + L-40

C 172 + DA-42

Z-43 + L 200 

Vstupní konzultace a kontroly

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

Teoretická příprava pilotů

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

Přistávací poplatky LKZB

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

Cena jedné letové hodiny bez DPH (pro 20 hodin, první typ)

2 893,-

3 223,-

2 893,- 

3 223,- 

Cena jedné letové hodiny bez DPH (pro 5 hodin, druhý typ)

3 750,-

3 750,-

8 567,-

7 150,-

Poplatek za instruktora (všechny let. hodiny s instruktorem)

400,- /h

400,- /h

400,- /h

400,- /h

Cena výcviku bez DPH

86 610,-

93 210,-

110 695,-

110 210,- 

Cena výcviku 25 let. hodin včetně  DPH 21%

104 798,-

112 785,-

133 940,-

 133 355,-

Přistávací poplatky cizích letišť nejsou zahrnuty v ceně.
Letouny Typ 1 a Typ 2 lze libovolně kombinovat, přičemž koncová cena za výcvik se pak liší dle hodinových sazeb za jednotlivé typy letounů.

Platební podmínky

Částku za výcvik nepožadujeme celou předem, ale před letem nebo letovým dnem by frekventant měl mít složenou zálohu potřebnou na let nebo letový den.
Platby jsou přijímány v hotovosti nebo bankovním převodem na základě vystavených faktur.
Výcvik je možné fakturovat i aeroklubům či jiným provozovatelům, kteří si u naší školy výcvik svých pilotů objednávají.

 

Partneři

Kontakt

Kontakt2

Partneři

RocketTheme Joomla Templates