|
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)
AZ-AIR, letecká škola Aeroklubu Zbraslavice, oprávnění CZ/ATO-012 PDF Tisk Email

Souhrnná nabídka Aeroklubu Zbraslavice

Trocha nedávné historie

Poměrně velký rozvoj motorového létání v Aeroklubu Zbraslavice v letech 1995 - 2001 přivedl tehdejšího předsedu aeroklubu Dr.Ing.Milana Kameníka na myšlenku zřídit při Aeroklubu Zbraslavice FTO pro modulové výcviky PPL,MEP,CPL,FI,IR.

Po počátečních konzultacích na ÚCL bylo jasné, že zvyšování počtu FTO v naší republice není příliš žádoucí, spíše je snaha zkvalitňovat činnost škol stávajících. Nicméně jsme začali s přípravou potřebné dokumentace a budováním technického a pomocného zázemí pro činnost školy dle požadavků předpisu JAR.

Během schvalování a auditů jsme se setkali s velmi korektním a seriózním přístupem pracovníků sekce letové a provozní, zejména ing.Vladimíra Horáka, ing.Václava Javůrka a ing.Zuzany Kapustové. Osvědčení o schválení CZ/FTO-012 pro praktické modulové výcviky PPL,CPL,MEP jsme obdrželi s platností od 5.června 2002 a činnost naší školy mohla být zahájena.

Pro výcviky k získání kvalifikace letového instruktora FI/A/ jsme oprávnění získali 14.března 2005, oprávnění pro výcviky k získání NIGHT, IR/SEP, IR/MEP, FI/MEP jsme získali 30.dubna 2008.

Oprávnění ATO

S nástupem nové evropské legislativy pro posádky letadel naše škola splnila veškeré podmínky přechodu z FTO na ATO a s platností od 10. února 2014 jsme držiteli licence CZ/ATO-012 pro výcviky k získání PPL(A), CPL(A), FI(A), FI-MEP, IR(A), MEP(A), TOW S/BAN, NIGHT

Od počátku klademe důraz na kvalitu poskytovaného výcviku jednotlivým frekventantům,nikoli na kvantitu prováděných výcviků, protože činnost ATO je pouze jednou z činností Aeroklubu Zbraslavice.

Jsme  ATO vlastněnou a provozovanou aeroklubem. Ostatní FTO nebo ATO v naší republice jsou soukromé komerční subjekty. Nabízíme proto frekventantům i alternativu s klubovým životem na letišti. Toho využívají především ti, kteří u nás provádějí výcviky od PPL do CPL a IR. Drtivou většinou frekventantů modulových výcviků kromě členů našeho aeroklubu jsou snad právě i proto členové z jiných aeroklubů v ČR.

Majitelem letiště Zbraslavice je Aeroklub Zbraslavice. Letouny využíváme také i pro jinou leteckou činnost, než je ATO, nemáme žádný velký aparát zaměstnanců. To vše nám umožňuje mít malé režijní náklady a proto i naše ceny za letové hodiny jsou na nižší úrovni, než v jiných FTO nebo ATO.

Personál školy a instruktorský sbor

Vedoucí instruktor létání /CFI/ Martin Mezera
Zástupce CFI Petr Miller
Vedoucí výcviku /HT/ Martin Mezera
Instruktor Miroslav Čermák
Instruktor Jiří Bláha
Instruktor Kamil Skála
Instruktor Štefan Koprda
Instruktor Libor Smolík
Instruktor Karel Průša
Instruktor Petr Merrel
 Instruktor  Tomáš Ján
Vedoucí instruktor pozemní výuky /CGI/ Tomáš Ján
Auditor pro vnitřní audit Ondřej Nejedlý
Statutární zástupce ATO Pavel Procházka

Souhrnná nabídka Aeroklubu Zbraslavice

 

Partneři

Kontakt

Kontakt2

Partneři

RocketTheme Joomla Templates